Home » Projekti

Dr. sc. Branimir Urlić
Branimir.Urlic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.78
Fax:
+385.21.31.65.84
Branimir Urlic

Projekti

2022 – 2025: Inovativno-održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.); WP voditelj, PRIMA-MED (Horizon 2020), https://seafennel4med.com/ , WP voditelj

2019 – 2021: „Prilagodba na prodor mora u slučajevima povišenja razine mora”; Interreg V-A Italija-Hrvatska, ERD fond; https://www.italy-croatia.eu/web/asteris, suradnik, WP voditelj

2015 – 2017: „Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja“; IJK; UKF fond – HRZZ; http://spec-t-oil.krs.hr/ suradnik

2015 – 2017: “Inovativne tehnologije za unapređenje proizvodnje i povećanje kvalitete rajčice”; IJK; Ministarstvo poljoprivrede RH; voditelj projekta

2015 – 2017: “Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima“; IJK; HRZZ; http://tomgraf.krs.hr/, suradnik

2012 – 2014: “Konkurentnost jadranskih autohtonih češnjaka – kvaliteta i povećanje proizvodnje”, IJK; Ministarstvo poljoprivrede RH; suradnik

2012 – 2014: “Konkuretnost autohtonih jadranskih češnjaka – povećanje proizvodnje i kvalitete quality”, Ministarstvo poljoprivrede RH; suradnik

2012 – 2013: “Utjecaj stresa na fiziološke procese, prinos i sasatv antioksidansa u povrću”, Bilateralna suradnja – Hrvatska : Slovenija; suradnik
2012 – 2013: “Povećanje flavanoida i drugih anatioksidanta i lisnatoj salati kontroliranom opskrbom dušikom i sumporom”, Bilateralna suradnja – Hrvatska:Njemačka;
suradnik
2011 – 2013: “Napredne tehnologije uzgoja i zaštite povrća – prinos, kakvoća i brojnost štetnika”, Ministarstvo poljoprivrede RH; suradnik
2008 – 2015 : “Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu”, MZOS RH;
doktorand
2009-2012: “Croatia Agriculture Research and Educational Exchange”, USDA/CSREES
MZOS, suradnik